Billon Denaro 1266-1282, Karl I, Messina
14,9 x 15,5 mm   0,470 g   (id 2444)   Ref. Spahr 33

  Åts: + DEI GRACIA REX SICIL[ia]
Med Guds nåde kung av Sicilien

  Frs: + D A ET PRICIPAT C
+ D[ucatus] A[pulie] ET PRI[n]CIPAT[us] C[apue]
Hertig av Apulien och furste av Capua
Bildmotiv:
Ett stort K omgivet av två ringar
Bildmotiv:
Ett kors inom den inre pärlringen
Det är inte lätt att tyda omskrifterna på ovanstående mynt trots att det är i hyggligt skick, i synnerhet när den latinska inskriften på frånsidan är starkt förkortad. På åtsidan torde det dessutom vara frågan om en felgravering. Första I i SICIL ser konstigt ut. Observera även att kungens namn inte finns med i omskriften. Det är K i fältet på åtsidan som upplyser om vem som är myntherre.