In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2015-02-24

 

Rara penningar från den tidiga medeltidens slut

Av Lennart Castenhag

Mynt från svensk tidig medeltid är det inte ofta man ser. Det är därför glädjande att få presentera några dyrgripar från denna epok.

Alla tre mynten hänförs till kung Erik Erikssons regering 1222-1229, 1234-1250.

Klicka på mynten för att se dem i större skala.

                             Så här läser du diagrammet: De gröna tjocka linjerna är "äktenskapslinjer" och de binder samman makar. Från grön linje utgår nedåt tunna smala linjer som utvisar avkomma. Över den tjocka gröna linjen är det ibland ett årtalsintervall för äktenskapets tidsrymd.

Som framgår av diagrammet gifte Birger jarl om sig med drottning Mechtild av Holstein några år efter det att Ingeborg hade dött. Om detta finns det mycket att berätta, men det är en annan historia.

Av diagrammet framgår också att svensk tidig medeltid övergick i högmedeltid i samband med att Erik Eriksson avled [1].


Referenser

Lars O Lagerqvist, Svenska Mynt under vikingatid och medeltid, Stockholm 1970.
Kjell Holmberg, Penningar 995-1363,  SNF hemsidaFotnoter

[1] Medeltiden i Västeuropa brukar indelas på annat vis. Där inföll högmedeltiden
     under åren 1000 - 1300.Dokumenthistorik

2015-07-09   Kompletterat med fotnot som förklarar medeltidsbegreppet.
2015-02-24   Dokumentet skapat.          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98