Penning, Erik Eriksson 1222-1229, 1234-1250, okänd myntort i Götaland
Ref: Lagerqvist XIII 1b

Diameter (vertikalt) 12 mm. 10 ggr förstoring. Foto Kenneth Jonsson. Myntet är i privat ägo.

På myntet ser vi ett nedåtriktat svärd omgivet av bokstäverna E och R.  På svärdets fäste har en ring anbragts.

Enligt senare tiders forskning anses myntet höra till Erik Erikssons första period som kung.
I Lagerqvists bok från 1970 hänförs myntet till Erik Knutsson.

Detta är ett mycket ovanligt mynt som sällan förekommer i handeln.