Penning, Erik Eriksson 1222-1229, 1234-1250, okänd myntort i Götaland
Ref: Lagerqvist XIII 5

Diameter (vertikalt) 14 mm. 9 ggr förstoring. Foto Anki Lütz. Myntet är i privat ägo.

På myntet ser vi ett nedåtriktat svärd omgivet av ett bakvänt R och ett +.  På svärdets fäste har en ring anbragts.

Enligt senare tiders forskning anses myntet höra till Erik Erikssons första period som kung.
I Lagerqvists bok från 1970 hänförs myntet till Erik Knutsson.

Ett sådant här mynt finnar man nästan bara i offentliga samlingar. Några enstaka exemplar finns i privat ägo.