Solidus 585-602, Guntram och Theoderik II.
Myntort obestämd.
Diameter 14 mm, vikt 1,47 g. Referens: MEC(1) --

Åtsida: Kung vänd något åt höger med mantel och pärldiadem på hjälmen.
Omskrift: DN MΛVRIC TIB.

Frånsida: Ett kors ovanpå ett klot.
Korset omges av M - Λ  och  X - XI
Omskrift. VCCTORI CONOB.

Foto: cngcoins.com

Myntet är präglat i Maurice och Tiberius namn.

Dokumenthistorik
2020-01-19.   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2020-08-02           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98