Tremissis 620-640, Paris.
Myntort Paris. Biskopsprägling. Myntmästare Vitalis.
Diameter 10 mm,   vikt 1,31 g   Referens: MEC(1) 467.

Åtsida: Ett huvud vänt åt höger.
Omskrift: PARISIVS FIT.

Frånsida: Monogram bestående av ett kors och ett ankare.
Omskrift: VITALS MON.

Foto: Comptoir des Monnaies.

Dokumenthistorik
2020-01-19   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2020-08-02           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98