AR Denier c.725 - 750, staden Bâle.
Myntort Bâle (nuv. Basel). Stadsprägling.
Diameter 13 mm,   vikt 1,35 g   Referens: MEC(1) --

Åtsida: Ett hjärta och ett kors.
Omskrift: NIVOH + OS  (myntmästare Nivohos).

Frånsida: Monogram.

Foto: cngcoins.com.

Dokumenthistorik
2020-01-19   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2020-08-02           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98