In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2014-11-13

 

Medeltida silverstöld

Av Lennart Castenhag

Bland några medeltidsmynt som anlände med posten häromdagen fanns ett pyttelitet ungerskt mynt. Det var bara 10 mm i diameter och det vägde endast 0,3 gram. Det lilla formatet är i sig inte särskilt ovanligt. Jag har flera medeltida ungerska silvermynt av den storleken, men i det här fallet blev jag fundersam eftersom myntbilder och omskrifter inte på långt när fick plats på myntet yta.


Ungerskt medeltida silvermynt. Förstoring 5 ggr.
9,6 x 10,9 mm   0,360 g


Kunde det vara så att myntet har klippts ned eller har ett alltför litet myntämne kommit till användning? Vid närmare granskning visade det sig att myntet inte är runt (det är inte heller ovalt). Det är snarare en månghörning. Flera raka kanter finns och det finns ett antal spetsiga hörn. Myntet ser sannerligen ut att ha blivit nedklippt.


Myntets tjocklek är 0,5 mm - ett lövtunt mynt.                                

Se bilderna av randen ovan. Den övre bilden visar en bit av randen där inte något ingrepp har gjorts. Den undre bilden visar däremot en alldeles plan snittyta. Det är ingen tvekan. Här är det frågan om en silverstöld − en medeltida silverstöld.

Har stölden verkligen begåtts under medeltiden? Ja, alldeles säker kan man naturligtvis inte vara. Det är en gissning. Två alternativa händelseförlopp är möjliga:

1.   Myntet har klippts ned i modern tid för att lura samlare. Tillgreppet ger ca en tiondels gram silver i överskott per mynt, men myntets samlarvärde sänks mer än värdet av det stulna silvret.
2. Myntet har klippts ned under medeltiden då det var giltigt betalningsmedel. Värdet av det stulna silvret blir till ren förtjänst för tjuven om myntet kan prånglas ut igen som gällande betalningsmedel.

Det senare av de bägge föreslagna alternativen är nog det mest sannolika. Om tjuven satte tilltaget i system kunde han dessutom få ihop några gram silver. Låt oss se om det går att rekonstruera myntets ursprungliga storlek. Som referens har ett intakt ungerskt silvermynt av ungefär samma typ använts.


Myntets föreslagna ursprungliga kontur är här markerad med gul linje. Förstoring 5 ggr.


Ett intakt mynt som referens i förstoring 5 ggr
Denar, 1387-1437, Sigismund, Ungern
13,8 x 14,2 mm   0,450 g.


Man måste nog säga att tjuven har varit djärv. Det är ganska stor del av myntet som han har klippt bort. Merparten av omskriften har gått förlorad. Kanske han tänkte sig att om han bara sparade myntets bildelement skulle det gå att prångla ut myntet igen. Ingreppet inbringade uppskattningsvis 0,1 gram silver i byte.


Epilog

Den händelse som här har beskrivits är inget unikum. Under alla tider har risker funnits för silverstölder genom åverkan på mynt. Så småningom försåg man myntytans periferi med ett mönster till skydd för myntet. En effektivare metod var att förse själva randen med ett mönster, t.ex. en räffling.


Riksdaler Gustav III i naturlig storlek.
Se mönstret i myntets periferi.
Det är inte bara av estetiska skäl som mönstret finns där.


På Gustav III:s riksdaler (som visas ovan) har randskyddet förfinats. En text har präglats in som löper utmed hela randen, och texten lyder:

MANIBUS NE LAEDAR AVARIS
(må jag icke skadas av giriga händer)

Om den texten är intakt kan man vara säker på att myntet inte har utsatts för silverstöld.


Foto: författaren          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98