In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2014-08-13

 

Maria av Anjou och hennes ungerska mynt

Av Lennart Castenhag

I mitten av 1300-talet gick Ungern en storhetstid till mötes. Ludvig I "den store" av ätten Anjou blev år 1341 kung av Ungern och Kroatien. År 1370 ingick Ungern och Polen personalunion, vilket innebar att Ludvig även blev kung över Polen. När Ludvig dog 1382 delades imperiet upp mellan hans döttrar så att Hedwig "Jadwiga" blev regerande drottning för Polen och Maria blev regerande drottning för Ungern-Kroatien.

Nedan visas ett utsnitt av europakartan från Ludvig I:s tid som visar att det fanns ett antal lydriken under den ungerske kungen. Imperiet sträckte sig sålunda från Adriatiska havet till Svarta havet.

Klicka på bilden för mer info

Ludvig I "den stores" imperium år 1370.

Några av de småriken som utritats på kartan är kanske inte så kända för flera av oss idag. Exempelvis så bröt sig Galizien loss från Polen i slutet av 1000-talet och kallade sig Halych, men blev en vasallstat på 1200-talet. Galiziens historia är något rörig under 1200- och 1300-talen på grund av mongolernas härjningar. Uppgifterna går också isär hos olika författare.

Mellan Moldavien och Bulgarien ser vi ett rike som på bulgariska hette Vlasjko och på Ungerska hette Havasalföld. Det kom senare att bli en del av Rumänien.

Det lilla landet Macso mellan Ungern och Serbien (det hette på Serbiska Macva) kom senare att bli en del av Serbien.

För övrigt ändrades gränserna raskt under 1300-talets slut beroende på att det Osmanska riket expanderade.

Denár, 1382-1385, Maria av Anjou, Ungern
13,0 x 13,9 mm.   0,405 gram.

Detta är en vanlig typ av denar slagen för Maria.

Åts.omskr.: + REGINE VNGARIE
Ungerns drottning

    Frs.omskr: + MONETA MARIE
Marias mynt
Bildmotiv: Ett krönt m.
Franska liljor på ömse sidor.
Bildmotiv: Patriarkalkors


Omskriften har som synes inte riktigt fått plats på myntet på grund av för litet myntämne.


Maria blev således regerande drottning år 1382. Egentligen kröntes hon till "kung" för att markera status inför tänkbara rivaler. Hon var född 1371 så hon var bara 11 år när hon kröntes.

Under flera år hade man diskuterat tänkbara kandidater som gemål åt Maria. Valet föll slutligen på Sigismund av Luxemburg och år 1385 blev det bröllop, men i den vevan avsattes Maria och en avlägsen släkting till henne, Karl III, installerades som kung över Ungern-Kroatien. Det var han som mördade Johanna I av Neapel år 1382 för att komma i besittning av kungariket Neapel. << se här >> .

Marias mor, Elisabeth av Bosnien, hade styrt Ungern som Marias förmyndare och hon tog saken i egna händer. Hon bjöd in Karl III till ett av sina slott. Den intet ont anande nyblivne kungen accepterade inbjudan med stor förväntan. Efter en festmåltid, i nattens sena timma, togs han av daga av Elisabeth och hennes medhjälpare.

År 1387 återinsattes Maria på Ungerns tron och hennes make Sigismund blev hennes medregent. År 1395 var Marias dagar räknade och Sigismund blev ensam kung över Ungern-Kroatien. Den tjugofyraåriga Maria hade inte lyckats få några barn, så med henne dog ätten Anjou ut på Ungerns tron.Denár, 1382-1385, Maria av Anjou, Ungern
11,2 x 14,5 mm.   0,280 gram.

Det här är inte den vanligaste typen av Marias denarer.

Åts.omskr.: + MARIE R[egina] VNGARI
Maria, Ungerns drottning

    Frs.omskr: + MONETA MARIE
Marias mynt
Bildmotiv: Myntmästarmärket GM
under en kungakrona.
Bildmotiv: Patriarkalkors

Myntet har god präglingskvalitet och hygglig konserveringsgrad, men myntämnet har varit för litet så att delar av omskriften har gått förlorad. Dessutom fattas en bit av myntet. Observera ligaturen ARSom framgått tidigare var Maria den siste regenten i Ungern av ätten Anjou. Hon var på långt håll släkt med den franske kungen Ludvig VIII (1223-1226). Av nedanstående diagram framgår hennes släktsamband bakåt i tiden.

Klicka på diagrammet för mer info


Så här ska bilden tolkas:

De tjocka gröna linjerna är äktenskapslinjer, och ovan dem står årtal som visar när äktenskapen ingicks. Maria ingick således äktenskap med Sigismund år 1385, och de fick inga barn.

Vidare framgår att Ludvig I och Andreas var bröder. Deras far var Karl I Robert.

Av diagrammet framgår också att Johanna av Neapel under en kort tid var gift med Marias farbror. Det var Johanna som blev mördad av Karl III.

Här är länken igen till   << berättelsen om Johanna I av Neapel >> .
Foto och grafik av författaren          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98