TeroneI Terone skulle en statér väga 14,49 g. Enligt HGC-boken motsvarade en statér en tetradrakm (dvs 4 drakmer) vilket gör att den beräknade vikten för 1 drakm blir 3,62 g, men i realiteten blev det 3,64 g.

Nedan visas två mynt, en tolftedels statér (1,46 g) och en tetrobol ( 2,32 g). Hur hänger dessa mynt ihop viktmässigt?

1 tolftedels statér borde väga 14,49 / 12 = 1,21 g.

1 drakm = 6 oboler.   1 tetrobol = 4 oboler = 2/3 drakm = 2,43 g.

Vi ser att tetrobolen borde ha dubbla vikten jämfört med tolftedels statér, men det stämmer inte i verkligheten. HGC-boken förklarar det med att tolftedelsstatéren följde attisk viktstandard, dvs 17,4 g för en statér. En tolftedel av 17,4 är 1,45.


AR tetrobol ca 424-422 f.v.t. utgiven av staden Terone.
Diameter 15 mm,   vikt 2,32 g.   Ref: HGC 3.1 nr 696
På åtsidan ser vi en "oinochoe" (en vas) omgivten av T och E, dvs Terone.
På frånsidan ser vi fyra incuse-kvadrater.

Foto cngcoins.comAR tetrobol  400-328 f.v.t. utgiven av staden Terone.
Diameter 13 mm,   vikt 2,24 g.   Ref: HGC 3.1 nr 698
På åtsidan ser vi satyren Silenos som tittar ner i en amfora.
På frånsidan ser vi en get vänd åt höger inom en incuse-kvadrat.
Över geten finns ett liggande versalt epsilon.
Framför geten finns ett versalt Tau.
Dessa två tecken bildar tillsammans inledningen på namnet Terone.

Foto Nomos AG


Satyren Silenos var den äldste av satyrerna i grekisk mytologi och han var supandets gud och fosterfar till Dionysos (som var vinets gud).AR 1/12 stater ca 490-480 f.v.t. utgiven av staden Terone.
Diameter 11,5 mm,   vikt 1,46 g.   Ref: HGC 3.1 nr 710
På åtsidan ser vi en "oinochoe" (en vas).
På frånsidan ser vi fyra incuse-kvadrater.

Foto cngcoins.comDokumenthistorik

2019-04-05   Kompletterat med tetrobol med Silenos på åts.

2018-08-04   Kompletterat med tetrobol.

2018-04-27   En första utgåva          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98