Alexander III den store, kung av Makedonien 336 - 323 f.v.t.

AV Stater c.325 - 319 f.v.t.   myntort Amphipolis eller Sidon.
Myntet slogs även efter Alexanders död av Antipater (samma stampar).

Diameter 18 mm och vikt 8,58 g.   Ref: HGC 3.1 nr 893a/893n

Åtsida: Athenas hjälmprydda huvud vänt åt höger.

Frånsida: Nike stående vänd åt vänster
med en blomsterkrans i högra handen.
Under hennes högra hand tecknen ΣI (Sidon?).
Framför hennes fot monogrammet ΛO.
Bakom Nike finns texten AΛΕΞANΔΡOY.

Foto cngcoins.com


AR Tetradrachm 336/5 - 329/8 f.v.t.   myntort Amphipolis.
Myntet är slaget av Alexander i Philip II:s namn.

Diameter 25 mm och vikt 14,27 g.   Ref: HGC 3.1 nr 865

Åtsida: Bilden av Zeus huvud vänt åt höger.

Frånsida: bilden av en naken yngling till häst. Ynglingen håller ett palmblad.
Över ynglingen och framför hästen texten ΦIΛIΠ − ΠOY
Under hästen finns bilden av ett bi och mellan hästens framben
finns bilden av ett roder.

Ett lurigt mynt. Referensen 865 hänvisar till Philip II i CNG-handboken,
men CNG hävdar bestämt att just de här myntet är slaget under Alexanders tid.
Mynttypen är således från Philip II:s tid och myntet är slaget i hans namn.

Foto Cngcoins.com (Electronic Auction 420, Lot 64)


AR Tetradrachm 276 - 274 f.v.t.   myntort Pella.
Myntet är slaget av Antigonos II Gonatas i Alexander den stores namn.

Diameter 27 mm och vikt 16,75 g.   Ref: --

Åtsida: Herakles huvud vänt åt höger iklädd huva av lejonskinn.

Frånsida: Zeus Aëtophoros sittande på en pall med en stav i vänster hand.
Zeus är vänd åt vänster med en örn på höger hand.
Till höger om Zeus finns texten AΛΕΞANΔΡO[Y].

Foto Cngcoins.com


Dokumenthistorik

2018-05-09   Kompletterat med myntet slaget i Philips namn.

2018-03-02   En första utgåva          Senast uppdaterad 2023-11-14           Copyright © 1996-2023           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98