In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2016-04-13

 

En hemidrachm från Kragos, Lykien

Av Lennart Castenhag

Lykien blev en del av det Persiska riket efter det att akemeniderna hade tagit kontroll över Mindre Asien. Senare kom Lykien att bli en del av Alexander den stores imperium och år 190 fvt blev Lykien en del av Seleukidriket.

Romarna besegrade kung Antiochos III av Seleukidriket år 188 fvt varvid Lykien skänktes till Rhodos, men år 168 fvt återtog Romarna Lykien som blev ett romerskt protektorat med självstyre genom det Lykiska Förbundet [1].

Silvermynt från Lykiens olika städer gavs ut från år 167 - 80-talet fvt. På 40-talet fvt delades Lykien upp i två monetära distrikt, Masicytos och Kragos. Distriken fick sina namn efter två mäktiga bergsmassiv. På mynten stod de grekiska bokstäverna MA eller KP som utvisade disktrikttillhörigheten.

År 43 evt upplöste kejsar Claudius det Lykiska förbundet. Därmed var det också slut på Lykiens självstyre.
Mindre Asien med Lykien strax före vår tidräknings början.


förstoring 5,5 ggr

AR Hemidrachm, 39-35 fvt, Lykiska förbunder, Kragos
Storlek 14,2 x 15,0 mm. Vikt 1,860 g.   Ref: Troxell IV, serie 3, #93
[2]

Åts: Apollo i profil, vänd åt höger.
På ömse sidor om halsen på Apollo
bokstäverna Λ Υ, dvs ΛYKAIΩN.
Dessa syns dåligt på detta ex.
            Frs: En kithara [3] som omges av de grekiska
bokstäverna Κ Ρ vilka står för Kragos.
Till vänster om kitharan (under K) står
en örn på en omphalos [4].


Enligt de historiska källorna (Strabon, 63 fvt - 24 evt) ska det ha funnits en grekisk stad vid namn Kragos, men var den låg är icke känt. Huruvida det har funnits en grekisk stad med namnet Masicytos är dock högst osäkert, även om Ptolemaios nämner att Masicytos hade sina egna mynt och att de producerades i närheten av berget Masicytos.

Kanske är det så att det aldrig fanns någon stad Kragos. Att de bägge bergen Kragos och Masicytos gav namn åt två monetära distrik behöver ju inte innebära att det har funnits myntorter med motsvarande namn. Masicytos är för övrigt identiskt med berget Alaca Dag i Turkiet.


Foto och grafik av författaren


Fotnoter

[1] Ett antal Lykiska städer som slagit sig samman till ett förbund för att styra landet.

[2] Troxell, Hyla A. The Coinage of the Lycian League, New York 1982.
      American Numismatic Society, Numismatic Notes and Monographs 162

[3] En sorts lyra.

[4] En helig sten (skulptur) med stor magisk kraft.


Dokumenthistorik

2016-04-13 En första version


          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98