In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2023-03-31

Christinas fyrkar 1634 −
      skillnaden mellan varianterna
            med årtalet under vasaskölden

av Lennart Castenhag

Christinafyrkarna 1634 med årtalet under vasaskölden finns i två olika utföranden, men att knyta ett givet mynt till något av dessa två utföranden är inte alltid så lätt. Här ges vägledning.

De bägge varianterna är nr 101 (med sveakrona 1) och 102 (med sveakrona 4) enligt Skripunovs sammanställning. Skillnaden mellan varianterna är således sveakronorna. Kungakrona typ C förekommer hos bägge varianterna.Att knyta ett givet mynt till någon av varianterna med ledning av sveakronorna är inte alltid så lätt, särskilt om konserveringsgraden är låg. Som tur är finns det ett ytterligare knep att ta till för att särskilja dem − ros eller pilsköld på åtsidan.

   
Sveakrona typ 1
Skripunov # 101
Ros på åtsidan.
Sveakrona typ 4
Skripunov # 102
Pilsköld på åtsidan.


Fyrk, Christina 1634. Myntort Nyköping.
Åtsida: sveakronor typ 1, ros nedtill.
Frånsida: kungakrona typ C, årtalet under vasaskölden.
Foto L Castenhag (id 2891)

Fyrk, Christina 1634. Myntort Nyköping.
Åtsida: sveakronor typ 4, pilsköld nedtill.
Frånsida: kungakrona typ C, årtalet under vasaskölden.
Foto L Castenhag (id 2900)

Att kristinafyrkarna från år 1634 med årtalet nedtill finns med eller utan pilsköld (myntmästarmärke) är egentligen ingen nyhet. Det har tidigare framförts i andra sammanhang, exempelvis av Ottosson i Myntbloggen. Förekomsten av ros och pilsköld är ändå värd att påpekas eftersom Skripunov inte tillräckligt tydligt lyfter fram företeelsen i sin tabelluppställning. I hans bildmaterial finns de dock med.

Mynten på de bilder som här presentas har inte bästa kvalitet (konserveringsgrad). På perfekta mynt är det lätt att identifiera sveakronorna, men de mynt som erbjuds på samlarmarknaden är inte alltid av toppkvalitet. Man kan nog säga att myntbilderna här är representativa som samlarmynt.

Referens
Skripunov, Anatoly   http://www.kopparmynt.com/1634.php

Grafik av författaren

Dokumenthistorik
2023-03-31 Dokumentet skapat          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98