In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2016-12-08

 

En silverkreutzer från Tyrolen

Av Lennart Castenhag

I mitten av oktober infördes här på SNF hemsida en artikel med tema Österrike. Det var tänkt att även silverkreutzern skulle finnas med där, men detta mynt får istället här sin separata presententation.

Sigismund, hertig av Österrike av huset Habsburg, föddes 1427 och han dog 1496. Sigismund fick grevskapet Tyrolen i förläning 1446 men han tvingades lämna ifrån sig grevskapet 1490. Under Sigismunds regering i Tyrolen producerades en stor mängd mynt i gott silver i myntverkstaden i Méran under åren 1446-1477 (nuvarande Merano i Italien). År 1477 flyttades myntverket till Hall och Konrad Michelfelder blev dess myntmästare. Han innehade tjänsten till 1482. Nedan presenteras ett mynt från den perioden.

förstoring 6 ggr

AR kreutzer, 1477 - 1482,   Sigismund av Österrike
17,4 mm     1,120 g     myntort: Hall, Tyrolen   foto: L Castenhag
Åtsida: + SIGISMVNDVS  
Sigismund

I fältet är det ett dubbelkors.
I åttonde korsvinkeln är det en stjärna,
liksom även efter DVS i omskriften.
Frånsida: + COMES TIROL  
greve av Tyrolen

I fältet är det en krönt örn med huvudet vänt åt vänster.
För att se skillnad på mynt från Méran och Hall, ska man studera örnens krona. På mynt från Méran har kronan lite enklare utformning.

Den första silverkreutzern präglades i Méran år 1271 för greve Meinhard II (f.1238 d.1295). Tillsammans med sin bror regerade han Tyrolen från 1258. År 1271 blev Meinhard ensam regent för Tyrolen och år 1286 blev han hertig av Kärnten. Meinhards mynt från 1271 hade ungefär samma utseende som ovanstående mynt. Det var främst omskrifterna som skilde.

Under 1600-talet cirkulerade kreutzermynt i Tyskland i form av små kopparmynt. År 1632 försökte Gustav II Adolf prångla ut egna kreutzermynt av koppar i Tyskland, men det lyckades inte särskilt väl. Om det har vi berättat här på SNF hemsida. Se  här >>Tyrolen under medeltiden

Österrikiska Tyrolen var under medeltiden avsevärt större än det är idag. Méran var den ursprungliga centralorten och utanför Méran låg slottet Tyrol som gav namn åt hela regionen. I Méran låg också det myntverk som under 1200-talet producerade de första kreutzermynten. Myntverket flyttade till Hall år 1477.

Efter första världskriget styckades Tyrolen upp så att Sydtyrolen och Trentino kom att tillhöra Italien.

Tyrolen delades upp efter första världskriget så att ungefär hälfen kom att tillhöra Italien.

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_South_Tyrol      
Österrikes nio delstater år 2016.                         Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Austria                Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98