Denier, 1278 - 1285, Karl I av Anjou, Clarentza
16,4 x 18,8 mm. Vikt 0,755 gram.   Ref: Metcalf 942
Det är inte alls säkert att detta mynt verkligen präglats i Clarentza även om det står så i omskriften.
Åts.omskr.: K R PRINC ACh
Karl, kung och furste av Achaia

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: DE CLARENTIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.