Billon Denier, 1307 - 1313, Philip av Taranto, Clarentza
Diameter 19 mm. Vikt 0,770 gram.   Ref: Metcalf PT2
Det är inte alls säkert att detta mynt verkligen präglats i Clarentza även om det står så.
Åts.omskr.: PhS P ACh TAR D R
Philip av Taranto, Achaias furste . . . .

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: D CLARENCIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.