Billon Denier, 1297 - 1301, Isabella av Villehardouin, Clarentza
Diameter 17x19 mm. Vikt 0,855 gram.   Ref: Metcalf 966, type Y2
Silverhalten är låg i detta mynt.
Åts.omskr.:YSABELLA P ACh
Isabella, Achaias furstinna

Bildmotivet är ett litet kors,
dvs korset hålls inom den inre pärlringen.
    Frs.omskr.: DE CLARENCIA
från Clarentza

Bildmotivet är en
borganläggning.