Denar, Konrad II, 1036, Köln
17,7 x 19,1 mm   1,180 gram.

Ref.: Hävernick 247b var (Die Münzen von Köln, Walter Hävernick, 1935).

Åts omskr: CHVONRADVS MP
Kejsar Konrad
        Frånsida: SANCTA COLONIA
Den heliga [staden] Köln
Bildmotiv: Ett kors med en punkt
i varje korsvinkel
Bildmotiv: Ett tempel med fem kolonner


Myntet är med stor sannolikhet präglat år 1036 med Konrad som ensam myntherre. Annars hade ärkebiskopen i Köln rätt att prägla mynt och då framgår både kejsarens och ärkebiskopens namn på mynten. 1036 var dock ett år då det uppstod ett glapp mellan ärkebiskopen Pilgrim och dennes efterträdare Herman II. Detta år präglades mynt i Köln med bara kejsarens namn och titel (MP eller IMP för imperator).
                                                                                                      Mikael WallénDen kraftigt snedcentrerade frånsidan har orsakat textförlust i omskriften. Ett försök till rekonstruktion har gjorts med ledning av vad som är känt om myntet i referenshandböcker.