Skålformat mynt från medeltidens Milano, slaget för Henrik II

Henrik II erkändes som kung till en början endast av människorna i hertigdömena Franken och Bayern, men efterhand erkändes han som kung i hela det Tysk-Romerska riket. Mot Italien tågade Henrik II år 1004 och han kröntes även till Italiens kung. Henrik och hans drottning blev helgonförklarade inom den katolska kyrkan.Denar, Henrik II, 1014 - 1024, Milano
Diameter 18,4 mm. Vikt 1,085 gram.

Ref. CNI V: 46,5 (Corpus Nummorum Italicorum)

Myntet är svagt skålformat, vilket inte var ovanligt för
de tidiga italienska medeltidsmynten.

Åts omskr: IMPERATOR
kring monogram HE-RIC-N
        Frånsida: AVG / +MED / IOLA / NIV
Aug[ustus] +Mediolaniu[m]Milano hette på medeltidslatin MEDIOLANUM. På myntet ser det ut som om man ansåg att stadens namn var MEDIOLANIUM, och man fick inte plats med sista bokstaven.