In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2022-03-06

 

Knut den store och hans engelska mynt

Av Lennart Castenhag

År 1013 seglade den danske kungen Sven Tveskägg över Nordsjön med en här av soldater och störtade den engelske kungen Ethelred II som flydde till Normandie.
Sven Tveskägg utropade sig till kung över England, men hans tid som engelsk regent blev inte långvarig. På grund av sjukdom avled han år 1014 och Ethelred II kunde återta sitt kungarike.


Penny 978−1016, Ethelred II,
Myntort: London
Myntmästare: Leofwine
Ref: SCBC 1151
Omskrift: +AEDELRED REX ANGLO


Knut tar makten över England

Knut (son till Sven Tveskägg) hade deltagit i invasionen mot England år 1013. Han upprepade krigsinsatsen och besegrade Ethelred som avled av skadorna år 1016. Därmed hade Knut återtagit det rike som det var tänkt att han skulle få i arv efter sin far. Han kom att kallas Knut den store och han härskade över England, Danmark, Norge, Skåne och nästan hela den svenska västkusten. Han hade skapat åt sig ett "nordsjöimperium".

Nordvästra Europa omkring år 1028Knut den stores engelska pennies

Knut den stores engelska mynt inskränker sig till tre typer av pennies som var och en representerar en specifik myntningsperiod. Dessa mynt är trevliga och de är inte svåra att förvärva om man begränsar sig till ett mynt från vardera myntningsperioden. Vill man däremot samla mynt från alla myntorter och myntmästare är det ett livslångt projekt och frågan är om det ens är möjligt. Knuts mynt producerades nämligen vid drygt 70 myntverk i England och under hans regeringstid fanns vid varje myntverk många myntmästare som avlöste varandra.


Quatrefoil,   perioden 1017-1023.   SCBC 1157, North 781
Quatrefoil kan översättas med fyrpass (en ram bestående av fyra bågar).

Detta exemplar har diametern 19,3 mm och vikten 1,415 g.
Myntort: Stamford.   Myntmästare Godeleof.

Pointed helmet,   perioden 1023-1029.   SCBC 1158, North 787

Detta exemplar har diametern 18,5 mm och vikten 1,135 g.
Myntort: Winchester. Myntmästare Brithwold

På myntet kan man läsa att myntmästarens namn är Byhrpold eller Buhrpold, men någon sådan myntmästare är inte känd. Ett P i omskriften kan översättas till W (Pinc=Winchester). Då får vi Byhrwold eller Buhrwold, men inte heller någon sådan myntmästare är känd. Kanske är det Brihtwold som avses, och han är känd.

Short cross,   perioden 1029-1035.   SCBC 1159, North 790

Detta exemplar har diametern 18,2 mm och vikten 1,085 g.
Myntort: Lincoln. Myntmästare: Wulbern.


Knut den stores släktträd
Enlig en teori skilde sig Sigrid Storråda från Erik Segersäll och gifte om sig med Sven Tveskägg. Enligt en annan teori gifte hon om sig med Sven Tveskägg efter det att hon hade blivit änka, och det är den senare teorin som vi har gett uttryck för i diagrammet.


Litteratur

North, JJ   English Hammered Coinage. Vol 1. Early Anglo Saxon − Henry III.  London 1963

SCBC   Standard Catalogue of British Coins.  London 2012.
Boken finns även i nyutgåva från år 2017 och har titeln Coins of England and the United Kingdom, pre-decimal issues. Bokens underrubrik är Standard Catalogue of British Coins.

Medieval European Coinage. Vol 8. Britain and Ireland c.400-1066. Cambridge 2017


Foto och grafik av författaren.

Bakgrunden till kartan har hämtats från www.pleiades.org. Den har kompletterats med information av författaren.


Dokumenthistorik

2022-03-06   Ny version av släktdiagrammet har lagts in.

2018-01-13   Götalands kontakt med Västerhavet flyttad något söderut med
                     ledning av en karta på en dansk site (danmarkshistorien.dk).

2018-01-12   En första utgåva          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98