In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2018-07-28

 

Kharruba - ett silvermynt i pytteformat

av Lennart Castenhag

Under senare halvan av 800-talet hade saracenerna (bysantinarnas namn på araberna) lagt beslag på Sicilien. Roger de Hauteville från Normandie fann en stor ära (i sann korstågsanda) i att mota bort araberna och själv sätta sig som härskare över ön. Han startade sin offensiv år 1061, men det skulle dröja trettio år innan han hade nått sitt mål. Roger efterträddes av Wilhelm I (Guglielmo I) som Siciliens kung.

Wilhelm I (kung 1154 - 1166) lät prägla silvermynt i den arabiska nominalen kharruba. Detta pyttelilla mynt var knutet till den arabiska dirhemen, men exakt hur många kharruba det gick på en dirhem på 1100-talet har inte gått att få fram.

På bilden nedan visas en kharruba. Det är inte lätt att förstå hur människorna kunde hantera ett så litet mynt, det är ju inte mycket större än ett gruskorn.


Det pyttelilla myntet i jämförelse med en tändsticka.  Förstoring 10 ggr.                                         (foto av förf.) 

AR kharruba, 1158 - 1160, William I, Palermo
7,7 x 8,3 mm.   0,270 gram.   Ref: MEC(14) 291 

Åtsida Omskriften i kufisk skrift (som endast syns delvis) anses ange årtalet 553-554 AH
En åttaflikig stjärna inom den inre ringen.
 
Frånsida     Kufisk skrift som i översättning anses lyda:
Kung William den magnifike


Med kufisk skrift avses arabisk skrift i kaligrafisk form.

Islamisk tidräkning är baserade på månkalendern och man
utgår från den 16 juli 622 som år 1 AH (år 1 enligt Hijra).
Åren 553-554 AH (anno hegirae) motsvaras av
åren 1158-1160 i vår tidräkning.
Referens: MEC(14) Philip Grierson & Lucia Travaini, Medieval European Coinage, vol 14, 1998.

          Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98