2018-08-26

 

Vindelicia − en region med keltisk kultur

Av Lennart Castenhag

Vindelicia var inget kungarike utan snarare en samling små byar med keltisk kultur utan central ledning. Omkring år 15 f.v.t. blev regionen en del av Romarriket.

Under romartiden växte det upp några befästningar eller städer på platser där det tidigare funnits byar från den keltiska tiden.

På kartan har den den romerska befästningen Augusta Vindelicourm ritats in.
Under medeltiden växte där upp en stad som vi idag känner som Augsburg.De myntfynd som har gjorts i Vindelicia från keltisk tid består till övervägande del av pyttesmå silvermynt med en vikt understigande ett halvt gram.

8 ggr förstoring

Litet silvermynt från första århundradet f.v.t.   Vikt 0,295 g.   Storlek 8,2 x 9,8 mm.
Referens: Kostial JNG 40 1990, 8 nr 3 + 4
På åtsidan ett manshuvud och på frånsidan en häst
Foto: Lennart Castenhag

c:a 8 ggr förstoring

Fjärdedels quinar från första århundradet f.v.t.   Vikt 0,44 g.
Foto: Numiscorner.com

AV Statér (skålformad) ej tidsbestämd.
På åtsidan visas ett rudimentärt fågelhuvud (svårt att se)
På frånsidan ser vi sju klot och en halsring
Vikt 7,00 g.   Ref: Sear 193.
Foto: Emporium Hamburg NumismaticsDokumenthistorik
2018-08-25   Dokumentet skapat