2018-08-25

 

Keltisk kultur i östra Donauområdet

Av Lennart Castenhag

I Donaus östra floddalar och på Balkan märker vi av myntgravörerna var starkt inspirerade av grekisk och makedonsk kultur, och vi ser spår av Philip II:s mynt från tiden 359 − 336 f.v.t., men i ännu högre grad Alexander den stores mynt från tiden 336 − 323 f.v.t.

Se bilden nedan av ett mynt från östra donauområdet. Gravören har hämtat inspiration från Alexanders tetradrakm, men myntet är en drakm och Alexanders drakmer hade inte detta utseende. De hade andra motiv.AR drakm 300-100 f.v.t.   Storlek 16,6 x 15,7 mm   vikt 2,780 g.
På åtsidan ser vi Herakles iklädd lejonskinn.
På frånsidan ser vi Zeus sittande på sin tron vänd åt vänster.
Han håller en örn i sin högra hand och en spira i sin vänstra hand.
Det finns keltiska monogram till vänster och under Zeus tron.
Foto Lennart Castenhag

Det är inte bara gravörstil och storlek som skiljer myntet från den makedonska förlagan. På frånsidan till höger om Zeus finns keltiska tecken istället grekisk inskription. Det torde vara uppenbart att det keltiska myntet aldrig var tänkt som en förfalskning av ett makedonskt mynt.

Som jämförelse visas här en tetradrakm i silver (fyra drakmer), slagen för Alexander den store.


AR tetradrakm 336-323 f.v.t. Alexander den store.   Myntort Sestos.
Storlek 26 x 24 mm.   vikt 16,675 g.   Ref Sear 6713.
På åtsidan ser vi den unge Herakles iklädd lejonskinn.
På frånsidan ser vi Zeus sittande på en tron vänd åt vänster.
På hans högra hand sitter en örn. I vänster hand håller han en stav.
Observera inskriptionen AΛΕΞANΔPOY
Foto: Lennart Castenhag


Här följer ytterligare exempel på mynt som präglats i östra Donauområdet.AR drakm första århundradet f.v.t.   Vikt 3,27 g.
Gravören har här inspirerats av Alexander den stores mynt.
Foto: Numiscorner.com
AR drakm andra århundradet f.v.t.   Diameter 15 mm   vikt 2,69 g.
Gravören har här inspirerats av Philip II:s mynt.
Foto: cngcoins.com
AR tetradrakm andra århundradet f.v.t.   Diameter 23 mm   vikt 12,58 g.
Myntet har möjligen sitt ursprung i västra Slovakien.
Foto: Nomos AG
AR denarius första århundradet f.v.t.   Diameter c:a 18 mm   vikt 3,34 g.
Myntet är präglat hos eravisci-folket som höll till i Pannonien, dvs strax öster om Noricum.
Myntgravören har hämtat inspiration från en romersk denar.
Foto: Kirk Davis Classical Numismatics
Den romerska förlagan till ovanstående mynt här:
Som jämförelse:  Romersk AR denarius år 79 f.v.t. präglad av L Papius Serratus.
Diameter ca 19 mm och vikt 3,80 g.
På åtsidan visas Juno Sospitas porträtt.
På frånsidan visas en grip samt under
avskärningen namnförkortningen L PAPI.
Ref: Sear 311.
Foto: icollector.com

AR tetradrakm c:a 150-50? f.v.t.   Vikt 15,08 g.
Myntet, vars fyndplats är okänd, är en imitation av ett mynt
från ön Thasos utanför Trakiens kust.
Foto: Numiscorner.com
Möjlig grekisk förlaga till ovanstående mynt här:
Som jämförelse:  AR tetradrakm ca 189-45 f.v.t.   Maroneia.
Vikt 16,20 g.   Ref: Sear 1635.
På åtsidan ser vi den unge Dionysos huvud.
På frånsidan ser vi Dionysos som i höger hand håller
en druvklase och i vänster hand håller två stänger.
Keltiska imitationer av detta mynt liksom motsvarande från
Thasos var vanligen förekommande enligt Sear.
Foto: Paul-Francis Jacquier
Dokumenthistorik
2018-08-25   Dokumentet skapat