2018-09-11

Gallien
Klicka på folkens namn för att se exempel på mynt.   Folkgrupper satta inom parentes är ej klickbara.Kommentarer inlagda i kartan

1. Den keltiska stammen parisii hade etablerat sig utmed floden Seine. Romarna intog en av deras viktiga byar år 52 f.v.t och byggde ut den till en stad som de kallade Lutetia. Germanerna invaderade Lutetia på 200-talet e.v.t. Romarna återtog staden omkring år 400 och ändrade dess namn till Paris. År 512 blev Paris huvudstad i merovingernas rike som utgjorde grunden för Frankerriket (som senare blev Karl den stores rike).
2. I byn Nemossos föddes Vercingetorix, han som senare skulle bli gallernas store militäre ledare. År 52 f.v.t. vann Vercingetorix över Julius Caesar i slaget vid Gergovia.
3. Bergerac vilar på resterna av en neolitisk by från ca 3000 f.v.t. I vilken utsträckning byn var bebodd under keltisk tid är inte känt.
4. Byns namn under keltisk tid är inte känt. Perigueux kan härledas ur namnet på det keltiska folk som bodde i området − Petrocorii.
5. Enligt Strabon medverkade tectosagerna till att upprätta kungadömet Galatien i Mindre Asien på 200-talet f.v.t.Dokumenthistorik
2018-09-11   Dokumentet skapat