In English   I   Webbkarta   I   Om webbplatsen

2016-02-15

 

Var låg den keltiberiska staden Ekualakos?

Av Lennart Castenhag

Fenikierna koloniserade Iberiska halvön på 700-talet fvt och upprättade handelsstationer utmed medelhavskusten. På 600-talet fvt anlade grekerna kolonier utmed den norra delen av halvöns kustremsa mot Medelhavet.

Kelterna invandrade på Iberiska halvön på 600-talet fvt och gav upphov till byar som senare tog form av städer. På 200-talet blev Iberiska halvön en provins i Romarriket, under namnet Hispania. Under det andra puniska kriget 218-202 fvt tågade den fenikiske härföraren Hannibal genom Hispania med sina stridselefanter för att ta sig vidare genom Gallien och över Alperna mot Rom. Om det kan du läsa   << här >>

Keltibererna motsatte sig romarnas intrång och flera fältslag utkämpades. Ett första fältslag ägde rum under åren 181-179 och ett andra fältslag ägde rum under åren 154-152. I det tredje fältslaget under åren 153-133 stod staden Numantia i centrum för krigsinsatserna och det skulle krävas nästan ett års belägring av Numantia innan invånarna gav upp. Romarna erkände efteråt att de hade imponerats storligen av Numantias hårdnackade motstånd.

Keltiberernas skriftspråk var baserat på ett säreget runalfabet. Se följande exempel:De första keltiberiska mynten slogs på 200-talet fvt och på 100-talet fvt blev det tämligt vanligt med keltiberiska mynt i handeln. Standardverket för dessa mynt är F A Burgos, La Moneda Hispanica från år 2008.

Klicka i kartan för större bild

Iberiska halvön under antiken
Forntida berg och floder enligt www.pleiades.org
Utplaceringen av städer enligt Pere Pau Ripolles och Juna Manuel Abascal.Var låg staden Ekualakos?

Lösfynd av mynt från Ekualakos har påträffats nära källorna till floden Duero, men själva staden har ännu inte påträffats. En vanlig gissning är att Ekualakos låg vid övre delen av floden Duero, men lösfynd av Ekualakosmynt har även påträffats i Pamplona (staden hette Barskunes under århundradena före vår tidräknings början).

Vi får väl hoppas att arkeologerna en dag stöter på en icke tidare identifierad ruinstad som dessutom kan knytas till Ekualakosmynten.


Ytterligare keltiberiska städer som ej har påträffats

Utöver Ekualakos finns ytterligare keltiberiska städer som ännu inte har återfunnits. Det blir man varse av litteraturen om de keltiberiska mynten. Se referenslistan nedan.


Kuriosa: staden Iaca

Den keltiberiska staden Iaca finns markerad på kartan. Det var i den staden som det mäktiga Aragonien föddes. Staden ändrade namn till Jaca och blev huvudstad i Aragonien tusen år senare.

Spaniens medeltida historia har översiktligt presenterats i SNT nr 7 o 8 2015 . Där kan man läsa om att Aragonien utvecklades från ett obetydligt bergsrike till ett imperium.Foto och grafik av författaren.


Referenser
- Fernando Alavarez Burgos. La Moneda Hispanica. Madrid 2008.  
- P H A Houten. Celtiberian Cities and Roman Rule. Masteruppsats vid Utrecht University, 2013 
- Ripolles o Abascal. Monedas Hispanicas. Madrid 2000.           Senast uppdaterad 2024-05-19           Copyright © 1996-2024           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm           tel 08 - 667 55 98