AE25 keltiberiskt mynt, 120 - 20 f.v.t., staden EKUALAKOS

24,6 x 24,9 mm   11,015g   Ref: Burgos 969 *)

På åtsidan är det ett manshuvud
(utan skägg) vänt åt höger.
Till höger om huvudet finns en delfin
och bakom huvudet är det ett E
som är begynnelseboksaven i Ekualakos.
            På frånsidan är det en ryttare till
häst i full gallopp med lansen
redo för strid. Under hästen finns en
inskription utförd med keltiberiska runor:
EKuALAKoS.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.