AR Denario, 180 - 20 f.v.t., staden BOLSKAN

17,9 x 18,7 mm   4,010g   Ref: Burgos 1911 *)

På åtsidan är det ett manshuvud
(med skägg) vänt åt höger.
Bakom huvudet står det BOLSKAN
i förkortning med iberiska runor.
            På frånsidan är det en ryttare till
häst i full gallopp med lansen
redo för strid. Under hästen står
det BOLSKAN med keltiberiska runor.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.

Den keltiberiska staden Bolskan har med tiden utvecklats
och är idag en modern stad under namnet Huesca.