AE As, 120 - 20 f.v.t., Usamus, Keltiberien

10,11 g   Ref: Burgos 2509 *)

Foto: Coinproject, Aureo & Calicó

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet finns runan Cu.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren håller en lans redo för strid.
Under hästen står det USAMUS
med keltiberiska runor.


Från Usamus har man funnit bronsmynt i nominalen As.
 
En As från Usamus har vanligen en vikt av 4,5 - 9,9 g.
Det här förevisade exempelmyntet är således
ett ovanligt tungt mynt.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.