AE As, 120 - 20 f.v.t., Terkakom, Keltiberien

9,3 g   Ref: Burgos 2385 *)

Foto: Coinproject, Jesus Vico

  På åtsidan ett ett manshuvud vänt åt höger.
Framför huvudet är det två delfiner.
Bakom huvudet är det en delfin.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren håller en lans redo för strid.
Under hästen står det TeRCaCoM
med keltiberiska runor.


Från Terkakom har man funnit bronsmynt i nominalen As.
 
Ett As från Terkakom kunde ha en vikt av 9,5 - 11,0 g.*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.