AR Denario, 120 - 30 f.v.t., Sesars, Keltiberien

3,6 g   Ref: Burgos 2194 *)

Foto: Coinproject, Jesus Vico

  På åtsidan ett ett skäggigt manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet står det BoN med keltiberiska runor.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren håller en lans redo för strid.
Under hästen står det SESARS
med keltiberiska runor.


Från Sesars har man funnit silverdenarer och silverquinarer (1/2 denar).
Man har även funnit bronsmynt i nominalerna
As, Semis (1/2 As), Quadrans (1/4 As) och Sextans (1/6 As).
 
En silverdenar från Sesars kunde ha en vikt av 3,7 - 4,5 g.


Arkeologerna har ännu inte återfunnit staden Sesars.
Positionen på kartan är därför ungefärlig.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.