AE As, 120 - 20 f.v.t., Sekotias, Keltiberien

12,28 g   Ref: Burgos 2153 *)

Foto: Coinproject, Aureo & Calicó

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Framför huvudet är det en delfin.
Bakom huvudet står det LACaS
med keltiberiska runor.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren håller en lans redo för strid.
Under hästen står det SECoTIAS
med keltiberiska runor.


Från Sekotias har man funnit silverdenarer.
Man har även funnit bronsmynt i nominalen As.
 
Ett As från Sekotias kunde ha en vikt av 7,7 - 12,2 g.*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.