AR Denario, 120 - 30 f.v.t., Sekobirikes, Keltiberien

19,5 mm   3,58 g   Ref: Burgos 2169 *)

Foto: CNG auktion 372  lot 1   www.cngcoins.com

  På åtsidan ett ett manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet är det en månskära.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren håller en lans redo för strid.
Under hästen står det SECoBiRICeS
med keltiberiska runor.


Från Sekobirikes har man funnit silverdenarer. Man har även funnit bronsmynt
i nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As).
 
En silverdenar från Sekobirikes kunde ha en vikt av 3,2 - 4,0 g.*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.