AR Denario, 120 - 20 f.v.t., Sekia, Keltiberien

ca 16 mm   3,8 g   Ref: Burgos 2156 *)

Foto: Coinproject, Jesus Vico

  På åtsidan ett ett skäggigt manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet står det ON med keltiberiska runor.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren håller en lans redo för strid.
Under hästen står det SEGiA
med keltiberiska runor.


AE As, ca 104 f.v.t., Sekia, Keltiberien

25,5 mm   9,65 g   Ref: Burgos 2157 *)

Foto: CNG auktion 381, lot 5.   www.cngcoin.com

  På åtsidan ett ett skäggigt manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet är det två delfiner.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren håller en lans redo för strid.
Bakom ryttaren är det en halvmåne och en stjärna.
Under hästen står det SEGiA
med keltiberiska runor.


Från Sekia har man funnit silverdenarer. Man har även funnit bronsmynt
i nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As).
 *) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.