AE As, 120 - 20 f.v.t., Omtikes, Keltiberien

23 mm   11,32 g   Ref: Burgos 1888 *)

Foto: CNG auktion 378  lot28   www.cngcoins.com

  På åtsidan ett skäggigt manshuvud vänt åt höger.
Framför huvudet är det en plog.
Bakom huvudet är det en delfin.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren håller en lans redo för strid.
Bakom ryttaren är det en triskeles.
Under hästen står det OMTiCeS
med keltiberiska runor.


Från Omtikes har man funnit bronsmynt i nominalen As.
 
Ett As från Omtikes kunde ha en vikt av 8,9 - 12,0 g.


Staden Omtikes har ännu inte återfunnits av arkeologerna.
Positionen på kartan är därför ungefärlig.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.