Ruinstaden Numantia

Ruinstaden Numantia. Här har arkeologerna gjort utgrävningar vid flera tillfällen.   Källa: Wikipedia. Foto: Txo

Mynt med inskriften NUMANTIA har ej påträffats under utgrävningar på Iberiska halvön,
varvid man dragit slutsatsen att man ej slog mynt i Numantia. Däremot har man hittat
mynt från andra städer under utgrävningar i Numantia.