AE As, 120 - 80 f.v.t., staden Kese, Keltiberien

26mm  14,04g   Ref: Burgos 2281 *)

Foto: CNG auktion 378  lot 19   www.cngcoins.com

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
            På frånsidan en ryttare till
häst i full gallopp åt höger
med en palmkvist över axeln.
Under hästen står det
CeSE med keltiberiska runor.


Från Kese har man funnit silverdenarer och silverquinarer (1/2 denar, mycket rar).
 
Man har även funnit bronsmynt i nominalerna As,
Semis (1/2 As), Triens (1/3 As), Quadrans (1/4 As), Sextans (1/6 As) ocn Uncia (1/12 As).
 
Ett As hade en vikt som kunde variera mellan 6,0 och 12,5 g.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.