AE As, 120 - 20 f.v.t., Iltukoite, Keltiberien

11,6 g   Ref: Burgos 1428 *)

Foto: Coinproject, Jesus Vico

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Framför huvudet är det två delfiner,
och bakom huvudet är det en delfin.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren har en palmkvist över axeln,
och han har en mantel som fladdrar för vinden.
Under hästen står det ILDuCoITe med
keltiberiska runor.


Från Iltukoite har man funnit bronsmynt i nominalerna As och Quadrans (1/4 As).
 
Ett As från Iltukoite hade en vikt av 14,0 - 16,5 g.*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.