AE Semis, 104 - 20 f.v.t., Iltirta, Keltiberien

21 mm   6,73 g   Ref: Burgos 1462 *)   Foto: L Castenhag

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Framför huvudet är det två delfiner,
och bakom huvudet är det en delfin.
            På frånsidan en häst i full galopp.
Över hästen är en månskära.
Under hästen står det ILTiRTa
med keltiberiska runor.


Från Iltirta har man funnit silverdenarer och även bronsmynt i nominalerna
As, Semis (1/2 As), Quadrans (1/4 As) och Sextans (1/6 As).
 
En Semis från Iltirta kunde ha en vikt av 9,9 - 16,0 g.
Exempelmyntet på bilden är slitet och har låg vikt.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.