AE Semis, 120 - 20 f.v.t., Iltirkesken, Keltiberien

20 mm   6,16 g   Ref: Burgos 1447 *)

Foto: CNG auktion 378  lot 17   www.cngcoins.com

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet är det ett sädesax
men det syns inte på ovanstående
exempelbild.
            På frånsidan en häst i full galopp,
och tömmarna fladdrar för vinden.
Under hästen står det ILTIRCeSCeN
med keltiberiska runor (svårt att se).


Från Iltirkesken har man funnit bronsmynt i nominalerna
As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As).
 
En Semis från Iltirkesken kunde ha en vikt av 9,0 - 14,0 g.
Exempelmyntet på bilden är slitet och har låg vikt.

Staden Iltirkesken har ännu inte återfunnits av arkeologerna.
Positionen på kartan är därför ungefärlig.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.