AE As, 120 - 20 f.v.t., Ieso, Keltiberien

12,2 g   Ref: Burgos 1423 *)

Foto: Coinproject, Jesus Vico

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet är det en palmkvist
och den keltiberiska runan Ti.
            På frånsidan en ryttare till häst i full galopp.
Ryttaren har en palmkvist över axeln.
Under hästen står det IESO med
keltiberiska runor.


Från Ieso har man funnit bronsmynt i nominalen As.
 
Ett As från Ieso hade en vikt av 9,5 - 13,2 g.*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.