AE As, 120 - 80 f.v.t., staden Eustibaikula, Keltiberien

24mm  9,04g   Ref: Burgos 1297 *)

Foto: CNG auktion 378  lot 14   www.cngcoins.com

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet finns ett vildsvin.
            På frånsidan en ryttare till
häst i full gallopp åt höger
med en palmkvist över axeln
Under hä;sten står det
EUSTiBaICuLA med
keltiberiska runor.


Från Eustibaikula har man funnit bronsmynt
i nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As).
 
Ett As hade vanligen diametern 24,2 mm och en vikt av 20,0 g.
Det fanns även As med halva vikten och bibehållen diameter,
och det As som här visas i bild är den lättare utgåvan.

Staden Eustibaikula har ännu inte återfunnits av arkeologerna.
Positionen på kartan är därför ungefärlig.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.