AE25, 120 - 20 f.v.t., staden EKUALAKOS, Keltiberien

24,6 x 24,9 mm   11,015g   Ref: Burgos 969 *)   Foto: L Castenhag

På åtsidan är det ett manshuvud
(utan skägg) vänt åt höger.
Till höger om huvudet finns en delfin
och bakom huvudet är det ett E,
dvs begynnelseboksaven i Ekualakos.
            På frånsidan är det en ryttare till
häst i full gallopp med lansen
redo för strid. Under hästen finns en
inskription utförd med keltiberiska runor:
EKuALAKoS.


Från Ekualakos har man funnit bronsmynt i nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As).
Vikten för As kunde variera mellan 9.0 och 14,6 g.

Arkeologerna har ännu inte återfunnit staden Ekualakos.
Positionen på kartan är därför ungefärlig.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.