AE As, 40 - 20 f.v.t., staden Clunioq, Keltiberien

27 mm   14,91 g   Ref: Burgos 834 *)

Foto: CNG auktion 379  lot 16   wwww.cngcoins.com

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Framför huvudet är det en delfin
och bakom huvudet är det två lodräta streck.
            På frånsidan en ryttare till häst
i full galopp med en lans redo till strid.
Under hästen står det CLOVNIOQ med
latinska bokstäver.


Från Clunioq har man funnit silverdenarer
slagna under åren 120 - 40 f.v.t.
Man har även funnit bronsmynt i nominalen As.

 
Ett As från Clunioq hade en vikt av 12,0 - 15,0 g.


Clunioq blev en romersk stad omkring år 37 e.v.t. och bytte namn till Clunia.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.