AE As, 120 - 80 f.v.t., staden BURSAU, keltiberien

25mm   10,69g   Ref: Burgos 301 *)   Foto: L Castenhag

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Framför huvudet är det en delfin.
Bakom huvudet är det en kvadrat,
dvs tecknet Bu.
            På frånsidan är det en ryttare till
häst i full gallopp med lansen
redo för strid. Under hästen står
det BuRSAU med keltiberiska runor.


Från Bursau har man funnit bronsmynt i nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As)
Ett As från Bursau kunde ha en vikt som varierade mellan 9,5 och 12,0 g.

*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.