AR Denario, 180 - 20 f.v.t., staden BOLSKAN, Keltiberien

18 mm   4,010g   Ref: Burgos 1911 *)   Foto: L Castenhag

På åtsidan är det ett manshuvud
(med skägg) vänt åt höger.
Bakom huvudet står det BoN, dvs Bolskan
i förkortning med keltiberiska runor.
            På frånsidan är det en ryttare till
häst i full gallopp med lansen
redo för strid. Under hästen står
det BoLSKaN med keltiberiska runor.


Bolskan blev en romersk stad år 40 f.v.t. under namnet Osca. Mynten
under den romerska perioden fick ett mer "romerskt" utseende.
Idag är staden en modern stad med namnet Huesca.

Från Bolskan har man funnit silverdenarer.
Man har även funnit bronsmynt i nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As).

En denar hade en vikt som kunde variera mellan 3,0 och 4,5 g.
Vikten för As kunde variera mellan 7,2 och 13,0 g.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.