AE As, 120 - 30 f.v.t., staden Bilbilis, Keltiberien

12,42 g   Ref: Burgos 263 *)

Foto: CNG auktion 58  lot 10   www.cngcoins.com

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
Bakom huvudet är tecknet Bi
med keltiberiska runor.
            På frånsidan en ryttare till häst
i full galopp med en lans redo till strid.
Under hästen står det BiLBiLIS med
keltiberiska runor.


Från Bilbilis har man funnit bronsmynt i
nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As).
 
Ett As från Bilbilis hade en vikt av 10,0 - 19,0 g.*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.