AR Denario, 120 - 20 f.v.t., staden Baskunes, Keltiberien

3,77g   Ref: Burgos 215 *)

Foto: HD Rauch auktion september 2011, lot 59.   www.hdrauch.com

  På åtsidan är det ett manshuvud
(med skägg) vänt åt höger.
Bakom huvudet står det BeNCoDa
i förkortning med iberiska runor.
            På frånnsidan är det en ryttare till
häst i full gallopp med svärdet i högsta hugg.
Under hästen står det
BaSCuNES med keltiberiska runor.
På vissa mynt står det BaRSCuNES 


Den keltiberiska staden Baskunes utvecklades till den medeltida staden Pamplona.


Från Baskunes har man funnit silverdenarer.
Man har även funnit bronsmynt i nominalen As.

En denar från Baskunes hade en vikt som kunde variera mellan 3,5 och 4,5 g.
Ett As hade en vikt som kunde variera mellan 7,5 och 12,5 g.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.