AE As, 120 - 80 f.v.t., staden Arsaos, Keltiberien

27mm  12,90g   Ref: Burgos 143 *)

Foto: CNG auktion 378  lot 2   www.cngcoins.com

  På åtsidan ett manshuvud vänt åt höger.
En delfin framför och en delfin bakom huvudet.
            På frånsidan en ryttare till häst
i full galopp redo för strid.
I handen håller ryttaren en dubbeleggad yxa.
Under hästen står det ARSAOS med
keltiberiska runor.


Från Arsaos har man funnit silverdenarer
och man har även funnit bronsmynt
i nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As).
 
Ett As från Arsaos hade en vikt som kunde variera mellan 10,0 och 14,0 g.


Trots fynden av både silvermynt och bronsmynt från Arsaos,
har arkeologerna ännu inte hittat staden. Man har endast en
grov gissning om att staden låg i det som senare skulle bli Aragonien.
Positionen på kartan är därför mycket osäker.


*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.