AR Denario, ca 150 - 20 f.v.t., Arekoratas, Keltiberien

Ref: Burgos 112 *)   Foto: www.denarios.org,   2012

  På åtsidan ett manshuvud,
vänt åt höger.
      På frånsidan en ryttare till häst
i full gallopp åt höger.
Ryttaren håller en lans beredd till strid.
Under hästen står det med keltiberiska
runor AREKoR / ATaS.AE As, ca 150 - 20 f.v.t., Arekoratas, Keltiberien

Diam 23,5 mm   vikt 10,760 g   Ref: Burgos 120 *)   Foto: L Castenhag

  På åtsidan ett manshuvud,
vänt åt höger.
Både framför och bakom
huvudet är det delfiner.
      På frånsidan en ryttare till häst
i full gallopp åt höger.
Ryttaren håller en lans beredd till strid.
Under hästen står det med keltiberiska
runor AREKoR / ATaS.Från Arekoratas har man funnit silverdenarer.
Man har även funnit bronsmynt i nominalerna As, Semis (1/2 As) och Quadrans (1/4 As)

En denar från Arekoratas kunde ha en vikt som varierade mellan 3,5 och 4,2 g.
Ett As hade en vikt som kunde variera mellan 7,5 och 15,5 g.

*) Fernando Alvarez Burgos. La moneda Hispánica.
  Desde sus origenes hasta el siglo V. Madrid 2008.