2020-02-25

 

Branden i Avesta 1803 och halvskillingen 1804


Den 15 september 1803 utbröt en brand som ödelade myntverket i Avesta. Händelsen kom mycket olägligt eftersom det rådde stor efterfrågan på kopparmynt i skillingvalörer. Ett år senare, på hösten 1804 när verksamheten åter börjar komma igång, lyckades man få fram en liten upplaga halvskillingar. Upplagans storlek är inte känd, men det har påvisats att två par stampar har använts.


förstoring 2,5 ggr

Halvskilling 1804. Gustav IV Adolf, Avesta.   Rutad rand och 1794 års Avestakrona.   Ref: SM 55.   Foto förf.


Att myntet från 1804 är från Avesta framgår tydligt om man betraktar kungakronan.

Kungakronan på halvskilling 1804 i närbild. Blomman ovanför kronringen är av avestatyp.Dokumenthistorik
2020-02-25   Dokumentet skapat
          Senast uppdaterad 2020-10-18           Copyright © 1996-2020           Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 33 Stockholm           tel 08 - 667 55 98